• Home
  • Treking Za Neznalice

Treking Za Neznalice

Mjesto tečaja:

  • Monte Madonna, Šišan

Datum tečaja:

  • lipanj 2018.

Predavač: Igor Dorotić

U tečaj je uključeno:

  • teorija u trajanju 3 sata
  • praksa u trajanju 3 sata